Hvordan ser egentlig fargene ut!

Under her får du se hvordan de ulike fargene blir gjengitt på de ulike materialtypene vi tilbyr. Dette er ikke 100% nøyaktig gjengivelse, men det gir en ganske god pekepinn på det ferdige resultatet.